13 maja 2021

Wzrok i okulary

Ekologiczne produkty

Wydobycie węgla kamiennego w Polsce

www.montana.com.pl do szkła chwytaki specjalne chwytaki do szkła specjalistyczne chwytaki

Na rozwój przemysłu wydobywczego w Polsce duży wpływ mają złoża węgla kamiennego.

Jeśli chodzi o węgiel kamienny, mówi się, że zasoby są tak duże, że nigdy się nie skończą.

Szacuje się, że mogą wynosić nawet ponad 60 miliardów ton.

W dużej mierze węgiel kamienny wydobywany jest na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

To tam znajduje się najwięcej kopalni.

Jednakże działalność górnicza prowadzona jest również w Zagłębiu Wałbrzyskim oraz Lubelskim Zagłębiu Węglowym, choć w znacznie mniejszych ilościach.

W tych trzech zagłębiach złoża węgla różnią się nie tylko wielkością, ale także innymi czynnikami, które sprawiają, że wydobycie węgla na niektórych obszarach jest mniej opłacalne.

Niekorzystne warunki panują właśnie na terenie Zagłębia Wałbrzyskiego, co powoli doprowadza do zaniechania wydobywania węgla kamiennego na tym obszarze.

Wydobywany w Polsce węgiel kamienny stanowi około 5 % światowej produkcji tego surowca, co wbrew pozorom daje Polsce dosyć dobrą pozycję.