Wrodzone wady wzroku

Wrodzone wady wzroku

27 marca 2016 Wyłącz przez sinah
aparat do usg zęby

Gdybyśmy mieli dokonać generalnego podziału wad wzroku ze względu na ich rodzaj, to nasuwa się klasyfikacja najbardziej oczywista – wady nabyte i wady wrodzone. Te drugie mają często charakter genetyczny i mogą być dziedziczone, aczkolwiek nie jest to zasadą.

Wada wrodzona zazwyczaj objawia się na bardzo wczesnym etapie życia i może mieć różną skalę. Bywa, że dzieci z wadami wrodzonymi wzroku są go całkowicie pozbawione.

W pewnych przypadkach są to przypadłości nieuleczalne i wówczas możemy mówić o realnym dramacie człowieka, który nigdy nie zobaczy jak wygląda świat. Lżejsze wady wzroku to po prostu pewien ubytek widzenia, który można korygować na bieżąco, a w pewnych sytuacjach całkowicie wyeliminować.

Będzie tak zwłaszcza wtedy, gdy wadę możemy pokonać na drodze zabiegu operacyjnego. W innym przypadku od wczesnych lat życia dziecko będzie musiało korzystać z okularów korekcyjnych, które są często wystarczające, aby po pewnym czasie ostrość widzenia osiągnęła stan normy.

Ważne, aby tego nie zaniedbać, bo w pewnym momencie wada może się pogłębić..

https://www.formeds.com.pl/cat/70/Chlorella