Rodzaje oczyszczalni ścieków

27 kwietnia 2018 Wyłącz przez sinah
http://kcrkalisz.pl/

Nie ma żadnej wątpliwości, że oczyszczalnie ścieków są bardzo potrzebnym elementem infrastruktury. To one pozwalają nam w odpowiedni sposób dbać o środowisko i nie dopuścić do powstawania zagrożenia biologicznego.

W zależności od potrzeb danego miejsca, w różnych miejscach na świecie możemy spotkać różnego rodzaju oczyszczalnie ścieków. Jak łatwo się domyślić, można klasyfikować je na różne sposoby, między innymi według wielkości.

W przypadku oczyszczalni najczęściej dzielimy je ze względu na wielkość, którą mierzy się za pomocą ilości ścieków, które są przez nie przepompowywane. Ze względu na to możemy wyróżnić oczyszczalnie lokalne, które przystosowane są do oczyszczania niewielkich ilości ścieków.

Z kolei w oczyszczalniach centralnych istnieje możliwość oczyszczenia znacznie większej ilości odpadów. Największymi spośród znanych oczyszczalni są te grupowe.

Ich zadaniem zwykle jest oczyszczanie ścieków zbieranych z określonego regionu. To oznacza, że oczyszczalnia przypisana jest do dość szerokiego obszaru, na przykład całego kompleksu miejskiego lub kilku podmiejskich miejscowości.

Takie rozwiązanie, mimo konieczności przygotowania skomplikowanego systemu rurociągów, może być korzystne pod względem kosztów utrzymania oczyszczalni.

www.magisterka.net.pl