8 sierpnia 2020

Wzrok i okulary

Ekologiczne produkty

Kto może korzystać z przydomowej oczyszczalni ścieków?

układ odpornościowy

Nieważne, gdzie mieszkasz i ile osób zamieszkuje twoje gospodarstwo domowe – zgodnie z prawem, wszystkie ścieki bytowo-gospodarcze, jakie produkujecie, muszą zostać poddane procesowi oczyszczania.

Jednak nie wszystkie lokalizacje umożliwiają użytkowanie zorganizowanych kompleksów oczyszczalni.

Kto więc może skorzystać z przydomowej oczyszczalni ścieków? Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, aby ścieki mogły być oczyszczane i odprowadzane do ziemi w granicach gruntu ich właściciela, należy przestrzegać ściśle określonych warunków.

Przede wszystkim, ilość produkowanych ścieków nie może przekraczać pięciu metrów sześciennych na dobę.

Bardzo istotne są też osiągane parametry czystości tych ścieków.

W wyniku wstępnego oczyszczania zawartość ogólnych zawiesin musi zostać zredukowana o pięćdziesiąt procent, a BZT5 o co najmniej dwadzieścia procent.

Bardzo ważne jest również do, by miejsce, w którym wprowadzane są ścieki, było oddzielone od poziomu wodonośnego warstwą gruntu, której miąższość wynosi minimum półtora metra.

Należy jednak pamiętać, że nie wszędzie uzyskamy pozwolenie na zbudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Czasami uniemożliwiają to przepisy związane z ochroną środowiska.