15 kwietnia 2024

Wzrok i okulary

Ekologiczne produkty

Górnośląskie Zagłębie Węglowe

https://pl.bolzonigroup.com/lift_tables/prodotto.php?p=188 ogranicznik przepięć schemat

Polski przemysł wydobywczy w dużej mierze koncentruje się na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Są to tereny Polski i Czech, gdzie znajdują się największe pokłady węgla kamiennego w każdym z tych krajów. Poza tym jest to obszar najsilniej eksploatowany pod względem wydobycia węgla kamiennego zarówno w Czechach, jak i w Polsce.

W Polsce Górnośląskie Zagłębie Węglowe rozciąga się na tereny Górnego Śląska oraz Małopolski. Statystyki Państwowego Instytutu Geologicznego pokazują, że na tym terenie znajduje się ponad 120 złóż węgla kamiennego. Zasoby tego obszaru wynoszą 38606 milionów ton.

Eksploatacji podlega mniej niż połowa udokumentowanych złóż, których zasoby szacuje się na ponad 18000 milionów ton. Początek przemysłu wydobywczego węgla w tym regionie datuje się na początek XIX wieku, kiedy to zaczęły powstawać pierwsze kopalnie. Rozwój przemysłu wydobywczego na tym obszarze spowodował, że rozwinął się Górnośląski Okręg Przemysłowy w pobliżu Katowic oraz Rybnicki Okręg Węglowy w okolicy Rybnika.

www.spotkaniachirped.org.pl