9 grudnia 2023

Wzrok i okulary

Ekologiczne produkty

Fajki wodne w Polsce

www.polkowskijan.pl

Nieprzypadkowo, kiedy nawdychamy się dymu, to kaszlemy, a do ust cisną nam się łzy. Szczególnie groźny jest dym tytoniowy i to nie tylko ten papierosowy – również palenie fajki wodnej nie wpływa korzystnie na nasz organizm.

kraje, w których palenie fajki wodnej jest już tradycją. W takich miejscach spotkać można bardzo liczne kawiarnie, w których codziennie spotykają się okoliczni mieszkańcy, żeby wspólnie napić się kawy i zapalić fajkę.

Badania potwierdzają, że wśród takich grup osób pojawia się zdecydowanie więcej schorzeń, podobnie jak wśród palaczy papierosów. Oczywiście, w Polsce nie mamy żadnych tradycji związanych z paleniem fajek wodnych i jeśli już zażywamy tytoń w takiej formie, to robimy to epizodycznie.

Z pewnością, nie wpływa to korzystnie na nasze zdrowie, ale jeśli zawsze szisza będzie przez nas palona, jak to się mówi, od wielkiego dzwonu, to nie powinno to pogorszyć naszego stanu zdrowia. Działa to na takiej samej zasadzie, na jakiej działają inne używki – nadmiar zawsze szkodzi.