Co to jest szara woda?

31 marca 2018 Wyłącz przez sinah
alergicznie.net.pl

Ścieki najczęściej kojarzone są z fekaliami. Ze względu na nieprzyjemny zapach, który najczęściej wydzielają, na zasadzie luźnych skojarzeń często mają dla nas związek z ludzkimi odchodami. Zapominamy, że ścieki to nie tylko wydzieliny ludzkiego organizmu. Znaczącym składnikiem ścieków jest też tak zwana szara woda. Co to takiego? Według obowiązujących obecnie norm europejskich, szarą wodę należy definiować jako zabrudzoną wodę, wolną od fekaliów. Ważne też, aby pochodziła z nieprzemysłowego źródła.

W praktyce oznacza to, że szarą wodą nazywamy wodę ściekową wytwarzaną w czasie różnych, codziennych czynności, na przykład mycia naczyń, wykonywania prania czy kąpieli. Można bez wątpienia uznać, że jest to każda woda użytkowana w domu, z wyjątkiem tej, którą wykorzystujemy do spłukania toalety. Bardzo istotną cechą szarej wody jest to, że dość często nadaje się do powtórnego wykorzystania. Czym szara woda różni się od pozostałych ścieków? Przede wszystkim składem chemicznych. Ilość różnorodnych chemikaliów oraz bakterii, jakie możemy w niej znaleźć, jest znacznie mniejsza niż w przypadku wody, która trafia do kanalizacji po spłukaniu toalety. W przypadku, gdy woda zawiera duże ilości kuchennych odpadów lub silne środki chemiczne, kwalifikowana jest jako ściek.